Чи може існувати свобода у всесвіті, яким керують закони природи?

СВЕНДСЕН Ларс [Lars Fr. H. Svendsen] «Філософія свободи» -- К.: Видавництво Анетти Антоненко, Ніка-Центр 2016. -- 337 с.
Переклад з норвезької за виданням: Lars Fr. H. Svendsen «Frihetens filosofi», © Universitetsforlaget 2013 

Свобода – один з найцікавіших феноменів існування людини. Це багатовимірне філософське явище, що включає онтологічні, метафізичні, політичні й особистісні аспекти.


Оригінальність книжки норвезького вченого Ларса Свендсена ви-являється у тому, що він спромігся вибудувати цілісну концепцію свободи, а також зробив власний внесок до розуміння та критичного огляду поглядів різних філософів і різноманітних теорій. У коло питань, що їх розглянуто в його книжці, входять такі: чи може існувати свобода у всесвіті, яким керують закони природи? Що потрібно людині, щоб почуватися вільною? Яке суспільство ми маємо розбудувати, щоб його можна було назвати вільним? Які загрози чекають на свободу в сучасному суспільстві? Чи має свобода зазнавати певних обмежень? Та багато інших.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів – філософів, політологів, соціологів, а також на широкий загал інтелектуалів, що цікавляться питаннями свободи.

Придбати виданя можна вдвоє дешевше в електронному вигляді за посиланням: 
https://anetta-publishers.com/books/33

Книгобачення, 23.01.2016