Автор: «Микола ДОРОШКО»

Микола ДОРОШКО


(1962, Україна) – доктор історичних наук (2005), професор (2007), завідувач відділу міжнародного регіонознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Автор понад 170 наукових публікацій з історії України ХХ ст., міжнародних відносин та країнознавства, у тому числі монографій: «Голод в Україні 1932-1933 рр.: причини та наслідки» (2003, у співавторстві). ), «Еліта комуністичної партії в СРСР 1920-30-х рр.: соціально-історичний аналіз» (2004), «Верхівка бюрократії: правляча кліка Радянської України (1917-1938)» (2008, 2012); «Держави пострадянського простору у світовій політиці» (2010), «Гібридна війна Росії проти України після Революції Гідності» (2018, співавт.) та ін. Науково-популярне видання Миколи Дорошка «Неоголошені війни Росії проти України в ХХ – на початку ХХІ століть: причини та наслідки» (Київ, 2018-2020) двічі – і в 2019, і в 2020 роках – було серед переможців конкурсу Українського інституту книги. «Геноцидні війни Леніна – Сталіна – Путіна в Україні» також стало переможцем мистецького конкурсу УІК у 2023 році.

Відповідальний редактор наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Серія: Міжнародні відносини’; Перший заступник головного редактора наукового журналу «Актуальні проблеми міжнародних відносин».