Книги: «Галактика Гутенберга. Становлення людини друкованої книги»

Анотація

«Галактика Гутенберга» — класична робота канадського соціолога і культуролога Маршалла Маклюена (1911–1980) — поклала початок цілій галузі гуманітарного знання, яку ми тепер називаємо теорією медій. Маклюен показує, що людина мислить світ і взаємодіє з ним не тільки через мову, а й через сам спосіб запису мови. Глибинна різниця існує не тільки між усною і писемною культурами, а й між культурами «рукописними» і «друкованими». «Галактика Гутенберга» з’явилася на світанку цифрової епохи і дає концептуальний ключ до осмислення змін у ХХІ столітті.

Понад шістдесят років тому, в час чорно-білого телебачення і радіо, Маклюену вдалося передбачити майбутнє — стрімкий перехід від технологій, що ґрунтуються на механіці колеса, до технологій, основа яких — електричні сплетіння.

Як змінилися форми досвіду, світогляду та самопрояву завдяки появі фонетичної абетки, а згодом завдяки друкові? Чому створюючи нові технології людина теж зазнає змін і трансформацій? Яким чином дослідження процесів змін, що супроводжують появу засобів масових комунікацій, пов'язані з відкриттям поняття «глобального села»? 

«Галактика Гутенберга» — це низка історичних спостережень за новими культурними формуваннями, які є результатом «збуджень», викликаних спершу писемністю, а згодом друкуванням. Праця, присвячена дослідженню впливу масової комунікації на людське мислення, принесла Маршаллу Маклюену славу медіатеоретика і прогнозиста нових медіа. Автору вдалось передбачити драматичні технологічні інновації — мережеве, стиснуте «глобальне село», яке виникне в реальності лише наприкінці XX та у XXI століттях.

Про автора

Маршалл МАКЛЮЕН [Marshall McLuhan]

канадський культурний критик і теоретик комунікацій. Він стверджував, що спосіб комунікації має більший вплив на громадськість, ніж інформація і у своїй книзі «Розуміння медіа» (1964) запропонував вислів: «Медіа — це повідомлення». ... Детальніше