Автор: «Алла КИРИДОН»

Алла КИРИДОН


доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

Сфера наукових зацікавлень: дослідження теоретичних проблем історичної науки та студій пам’яті, енциклопедистики, інтелектуальної історії ХХ –ХХІ ст., історіографії та джерелознавства, історії України, історії державно-церковних відносин, історії міжнародних відносин та ін.

Є автором близько 600 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць.


Книжки автора